Viro zijn we samen

Goesting om Viro beter te leren kennen? Lees wie we zijn en wat we doen, welke visie en doelen daarachter schuilgaan en wie onder andere mee Viro maakt.

Nieuwsgierig naar jou
Open voor jouw wensen
Open voor jouw wensen
Goesting om Viro te versterken?

Nieuwsgierig naar onze vacatures?

Meewerken bij Viro
Over Viro

Viro zijn we samen

Viro is een groeiende sociale onderneming uit Brugge voor mensen met een ondersteuningsnood, een beperking en/of een psychische kwetsbaarheid. Viro wil samen met jou in de wereld staan. Je kan bij Viro terecht op elk moment van je leven: als kind, als jongere en als volwassene. Nieuwsgierig? Wij ook!

Samen met jou en jouw netwerk gaan we met veel goesting op weg naar ondersteuning en zorg die passen bij jouw wensen, van wonen of verblijven, werken en dagondersteuning, tot vrije tijd en ontspanning.

Woon je bij een van onze Viro-locaties in de buurt en leer je ons graag beter kennen? Engageer je je graag als vrijwilliger? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar Viro? Ook jij bent meer dan welkom.

Wat je vragen of wensen ook zijn, klop gerust bij ons aan!

Onze visie

Een unieke visie die Viro op het lijf geschreven is

6 krachtige visiezinnen

Geen langdradige visietekst voor Viro, maar zes korte zinsnedes die perfect passen bij wie we zijn en wat we doen. Het resultaat krijgt gezicht en komt tot leven met de Viro-mannekes, lijnfiguren ontwikkeld door Viro-cliënt Guy. Ze komen je overal tegemoet waar je Viro ziet en ontmoet, en maken onze visiezinnen tastbaar.

6 visiezinnen
Onze visie

Nieuwsgierig naar jou

Open voor jouw wensen

Meebouwend aan jouw weg

In de wereld

Positief, prikkelend en met goesting

Viro zijn we samen

Voor en door mensen

Wie is Viro?

Onze begeleidende teams en ondersteunende diensten brengen de visie van Viro elke dag in de praktijk. Het kader daarvoor schept het bestuursorgaan, waarop het managementteam de krijtlijnen uitzet. Ook onze cliënten en hun netwerken maken mee Viro. Zij bundelen de krachten in het democratisch verkozen Overkoepelend Collectief Overlegorgaan.

Het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan

Wat wil Viro doen en hoe willen we er als organisatie zijn voor jou? Die algemene koers bepaalt het bestuursorgaan. Deze mensen maken deel uit van het bestuursorgaan:

 • Marc Simoen, voorzitter
 • Wouter Sonneville, ondervoorzitter
 • Boudewijn Verhelst, secretaris
 • Beatrijs Bauwens, bestuurder
 • Ann Danis, bestuurder
 • Katrien Debaets, bestuurder
 • Chris Deloof, bestuurder
 • Martine D'Helft, bestuurder
 • Yvan Fonteyne, bestuurder
 • Wouter Sadonis, bestuurder
 • Hans Spriet, bestuurder
 • Noëlle Van Tyghem, bestuurder

 

Het managementteam

Het managementteam

Het managementteam vertaalt die krijtlijnen naar de werking van Viro vzw, en maakt die waar samen met alle medewerkers. Het managementteam telt vier leden:

 • Koen Dalle, algemeen directeur
 • Liesbet Goegebeur, directeur financiën en ondersteunende diensten
 • Cellini De Langhe, manager zorg en dienstverlening
 • Lies Martens, manager cliënt en innovatie

 

OCO

Het OCO, waar gebruikers hun stem laten horen

Ook jouw stem telt. Daarom zetelen cliënten en netwerken in het Overkoepelend Collectief Overlegorgaan (OCO), ook wel de gebruikersraad genoemd. Het is de plaats waar democratisch verkozen vertegenwoordigers jouw vragen, ideeën, belangen en bezorgdheden bespreken met elkaar en met het managementteam van Viro vzw.

Je vindt het huishoudelijk reglement van het OCO in de Collectieve Rechten & Plichten, een brochure die je als bijlage krijgt bij jouw IDO (individuele dienstverleningsovereenkomst). De verslagen ontvang je als cliënt en netwerk na elk overlegmoment. Bij vragen kan je terecht op oco@virovzw.be.

Viro zijn we samen
Strategie

Viro’s kompas: onze 9 strategische doelstellingen

Welke richting gaat Viro uit, en hoe willen we (mee)bouwen aan onze toekomst en die van (potentiële) cliënten? Dat vertellen we krachtig in onze 9 strategische doelstellingen.

Doelgroep

Voor mensen met nood aan ondersteuning is en blijft Viro vzw de logische keuze in de brede regio rond Brugge, hun leven lang als ze dat willen. Kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische kwetsbaarheid en hun netwerk kunnen terecht bij Viro, net zoals nieuwe doelgroepen die een ondersteuningsantwoord zoeken in de regio. Daarom bouwen we aan een breed aanbod op onze locaties en in de wereld, dat we doelgericht en persoonlijk aanpassen aan de noden en wensen van elke cliënt.

Dienstverlening

Waarin heb jij goesting? En welke ondersteuning sluit aan bij jouw wensen en noden? Viro vzw zorgt voor de beste ondersteuning die aanvult wat jij en je netwerk zelf al kunnen, terwijl we jouw netwerk waar mogelijk versterken. Met activiteiten die jou als cliënt drijven bouwen we mee aan jouw levenskwaliteit.

Groei

Om kleinschalig en doelgroepgericht werken duurzaam te maken wil Viro vzw organisch én extern groeien. Zo versterken we ons aanbod, kunnen we ons verder specialiseren en beter en efficiënter te werk gaan. Groei en verbreding laten ons toe om een aanbod op maat aan te bieden voor verschillende doelgroepen.

Warme werkgever

Onze medewerkers vormen de motor van Viro vzw. Als ambassadeurs zetten we onze organisatie in de wereld. Daarom dragen we waarden als dialoog, vertrouwen, goesting en appreciatie hoog in het vaandel. Zo hebben medewerkers de ruimte om zich te ontplooien en hun job zelfstandig in te vullen binnen een duidelijk kader. We vinden het belangrijk dat (nieuwe) medewerkers passen in de Viro-cultuur.

Financieel

We zorgen ervoor dat Viro vzw financieel sterk blijft, en tegelijk betaalbare dienstverlening biedt. Vanuit ons langetermijnresultaat investeren we elk jaar in zorgvernieuwing via projecten, competenties, infrastructuur, technologie …

Enterprise excellence

We willen verder professionaliseren en een DNA bouwen van durf, ondernemerschap en wendbaarheid. Dat vertaalt zich in een horizontaal organisatiemodel waarin we lean te werk gaan. We houden onze ogen en oren open voor nieuwe en innovatieve technologieën en woonvormen voor betere, warme en menselijke dienstverlening. Onze organisatie is een veilige omgeving waarin medewerkers de huidige manier van werken in vraag stellen en verbeteren.

Scholen

Voor een naadloze dienstverlening voor jou en je netwerk werken we nauw samen met scholen. We bundelen de zorgondersteunende diensten in functie van de ontwikkeling van het kind en de jongere en versterken zo elkaars werking. Van bij de start kan je blijven rekenen op ondersteuning. Daarvoor zoeken we actief naar sterke samenwerkingen op lange termijn.

Samenwerking

We werken samen en verbinden in de brede regio rond Brugge, om samen met partners dienstverlening te bieden die op elkaar aansluit. Onze medewerkers groeien door leren van experten, en zo staan we als organisatie sterker voor onze cliënten. Daarom zoeken we actief partners om de noden van onze doelgroepen in te vullen.

Omgeving

Onze locaties zijn omgevingen die welzijn creëren, healing environments in verbinding met de omgeving. Daarom stellen we ze open en zetten we in op buurtprojecten. Zo willen we actief en verbindend in de wereld staan.

Nieuwsgierig naar meer?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang af en toe een update
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Viro