Viro vzw zet mee de schouders onder één gezin-één plan

  • Nieuws
Viro steunt één gezin-één plan

Eén aanspreekpunt om een gezin weer mee op weg te helpen: dat is het uitgangspunt van één gezin-één plan. Sinds het najaar van 2021 heeft het noorden van onze provincie een eigen team. Daarin bundelen medewerkers van verschillende diensten en organisaties uit uiteenlopende hoeken van de jeugdhulp de krachten. Ook Sil Devos, orthopedagoog in het V-ION-team van Viro vzw, ging er halftijds aan de slag als gezinscoach. Zij neemt ons mee in de eerste stappen van 1Gezin-1Plan Noord-West-Vlaanderen.

Eerst even kaderen: bij 1Gezin-1Plan kunnen gezinnen aankloppen met kinderen en jongeren tot 25 jaar. Zonder lange wachttijd en zonder kosten gaat een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog met het gezin en hun netwerk aan de slag om verandering te brengen waar zij dat nodig vinden. “Daarin schuilt de unieke kracht van één gezin-één plan”, vindt Sil. “Waar hulpverlening anders vaak zelf moeilijkheden identificeert om aan te werken, komt alle input nu van het gezin zelf. Zij hebben de regie, zij kiezen wat gebeurt. Een visie waar zowel Viro als ikzelf ons helemaal in kunnen vinden.”

Stapsgewijs, op eigen tempo

“We bouwen verder op de krachten van het gezin”, legt Sil uit. “Mensen melden zich rechtstreeks aan bij 1Gezin-1Plan, of via een aanmelder die al betrokken is bij het gezin. Na hun akkoord – en met een duidelijk engagement – gaan we binnen de 30 dagen aan de slag met hun vragen en bezorgdheden. We stellen de verwachtingen van alle betrokkenen helder en werken samen aan één plan. Welke veranderingen heeft het gezin voor ogen? Hoe willen ze dat waarmaken? Wat hebben ze daarvoor nodig? Op wie kunnen we daarvoor een beroep doen? Het gaat soms met kleine stapjes, helemaal op hun eigen tempo, maar zo komt het gezin opnieuw in beweging, vanuit hun eigen sterktes.”

Multidisciplinair team

Het 30-koppige team van één gezin-één plan bestaat uit medewerkers van een brede waaier aan organisaties. “Ik heb collega-gezinscoaches uit zowel basisvoorzieningen als uit meer gespecialiseerde jeugdzorg. Denk maar aan Start West-Vlaanderen, Kind en Gezin (CKG’s), VAPH-voorzieningen zoals Viro, Dienst Ondersteuningsplan (DOP), het CLB en CAW … Vzw Binnenstad is de kernpartner.”

“We delen onze kennis en ervaring. Ook al heeft het gezin waarmee je aan de slag mag gaan een problematiek waarover je zelf niet alle expertise in huis hebt, op ons wekelijkse overleg geven collega’s die wél uit die sectoren komen handvatten en methodieken. We kunnen bij elkaar te rade gaan. Bijzonder leerrijk, en verrijkend voor zowel mijn rol als gezinscoach als voor mijn job bij Viro.”

Sil vult aan: “In Viro sta ik bij momenten dicht bij de gezinnen verbonden aan het MFC (Multifunctioneel Centrum). Dat is als gezinscoach net zo, maar dan in een intensiever traject van vier maanden. Het is nog wat zoeken hoe ik mijn werk bij één gezin-één plan combineer met mijn job als V-ION-lid, maar ik ben heel blij dat ik de stap gezet heb. Ik vind het fijn om mijn ervaring in te zetten en te delen, en breng heel wat nieuwe expertise terug mee naar Viro.”

Samen, de kern van Viro

“Viro zijn we samen”, zo besluit onze visie. Dat betekent ook dat we doordrongen zijn van de wetenschap dat we samen sterker staan, en dat bondgenootschappen de grenzen van onze organisatie moeten overstijgen. “Het engagement van Viro naar 1Gezin-1Plan toe is heel groot”, onderstreept Sil. “We zetten ons ten volle in, omdat we geloven in de kracht van kruisbestuiving, van samen mee het verschil maken bij gezinnen met een ondersteuningsnood.

Maak kennis met 1Gezin-1Plan Noord-West-Vlaanderen >

Viro vzw zet ook een medewerker halftijds in voor crisisbegeleiding aan huis via het Vlaamse project "Zorgen voor Morgen". Daarover lees je meer op Infuus.be.