Tijd voor meer investeringen voor betere kwaliteit

  • Nieuws
samen sterker
31 januari 2023

Vandaag betogen de vakbonden van de non-profitsector. Daarom leggen we ons oor te horen bij de vakbondsafgevaardigden en het managementteam van Viro vzw.

“Tot voor de coronapandemie werd bespaard op de zorg. Meer doen met dezelfde middelen werd de opdracht, en dat had een impact op de werklast en kwaliteit”, klinkt het bij vakbondsafgevaardigde Davy Berguigue. “In onze sector deed het persoonsvolgend budget zijn intrede. Veel cliënten zagen hun budget dalen, terwijl de administratie toenam.”

“Willen we als maatschappij aanvaarden dat zo veel mensen geen gepaste hulp krijgen? Is zorg iets waarop we als maatschappij moeten besparen? Moet de overheid niet meer middelen vrijmaken om meer kwaliteit te kunnen bieden?” zijn vragen die de vakbondsleden vandaag op tafel leggen.

Solidair met onze sector

“Heel wat organisaties zien zich geconfronteerd met personeelstekorten. Dat heeft grote gevolgen voor de draagkracht van de medewerkers en de kwaliteit van de zorg. Hoog tijd dat werken in de zorgsector aantrekkelijker wordt. Hogere lonen, betere vergoedingen voor onregelmatige prestaties, betere woon-werkvergoedingen gezien de hoge brandstofprijzen: het lijstje is duidelijk”, somt Davy Berguigue op.

Die solidariteit is iets waar ook het managementteam van Viro zich achter schaart. Algemeen directeur Koen Dalle kijkt uit naar gedragen overleg met alle partners, van overheid, werkgevers en werknemers tot vooral ook gebruikers. “Als Viro zijn we solidair met de sectoren waar personeelstekort de werking en kwaliteit in het gedrang brengen. Een verdere zoektocht naar opwaardering van de zorgjobs blijft urgent”, zegt hij.

Inzetten op een warme werkomgeving

De vakbondensafgevaardigden onderstrepen: “De staking is er voor de hele non-profitsector. Voor onze collega’s in Viro zijn de problemen momenteel misschien minder voelbaar, omdat we een warme werkgever hebben die inzet op goed personeelsbeleid. De samenwerking tussen werkgever en vakbonden is constructief, maar dat wil niet zeggen dat we onze ogen moeten sluiten voor wat speelt in de non-profitsector.”

Een warme werkgever zijn is iets waarop Viro vzw nadrukkelijk scherpstelt in haar strategische doelstellingen. “We streven naar een vlakke organisatiestructuur waarin we mensen aanspreken op hun talenten en hen verantwoordelijkheid geven. Viro moet een fijne werkplek zijn waar de kwaliteit voor onze cliënten primeert. Dat dat een belangrijke sleutel is tot een goed en succesvol personeelsbeleid geeft ook de zorgambassadeur Candice De Windt aan in dit interview met Sociaal.net”, sluit Koen Dalle af.