Smooth: vlotte toegang tot info, vakantiejob en sport

  • Nieuws
Smooth an 't Werk, Smooth an 't Sporten, Smooth an 't Woord
6 april 2023

Hoe kunnen we RTH-middelen (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) doelgerichter inzetten? Met die vraag lanceerde het VAPH een oproep voor innovatieve, laagdrempelige en vraaggestuurde pilootprojecten. 112 dossiers kregen groen licht, waaronder Smooth, waarmee Viro vzw met veel goesting meebouwt aan deze weg. Smooth staat voor bereikbare, vlotte dienstverlening die makkelijk bereikbaar en nabij is, en waarvan je energie en kracht krijgt. Met Smooth an ’t Woord, Smooth an ’t Werk en Smooth an ’t Sporten telt het project drie initiatieven die mensen met (een vermoeden van) een beperking en hun netwerk ondersteuning bieden op verschillende levensdomeinen.

Smooth wil een antwoord bieden op de overbevraging van het MFC, en de samenwerking met scholen versterken. We gaan individueel aan de slag met vragen en werken trajecten uit op maat. En daaraan is een reële nood, zo blijkt uit een bevraging bij ouders, directie en CLB. Wat die drie subprojecten dan precies inhouden? Dat ontdek je hier!

Smooth an ‘t Werk

Ook jongeren met (een vermoeden van) een beperking hebben recht op een betaalde vakantiejob. Smooth an ’t Werk helpt hen heel graag op weg. Onze jobcoaches geven info, helpen voorbereiden en kunnen ook tijdens de vakantiejob ondersteuning bieden.

Smooth an ‘t Woord

Wie mee het netwerk vormt van een kind of jongere met een (een vermoeden van) een beperking, heeft vaak heel wat vragen. Met Smooth an ’t Woord willen we hen nog sneller en gerichter informeren en adviseren. Daarom zijn onze experten van het Loket op vaste momenten aanwezig in bijvoorbeeld scholen. Zo zijn ze nog bereikbaarder en kunnen ze snel antwoord geven, of zelfs infosessies organiseren over veelgestelde vragen.

Smooth an ’t Sporten

Smooth an ’t Sporten laat kinderen en jongeren elke week op woensdagnamiddag proeven van een rijk pallet aan sporten. Zo kunnen ze zelf ervaren wat ze graag doen en waar hun sporttalenten liggen. Op basis daarvan kunnen ze via sport-trajectbegeleiding duurzaam aansluiting vinden bij een (reguliere) sportvereniging.

Nieuwsgierig om alles over Smooth te ontdekken? Surf dan naar virovzw.be/smooth!