Samen werk maken van welzijn: Viro onderschrijft het memorandum 2024 van het Vlaams Welzijnsverbond

  • Nieuws
  • Opinie
Samen werk maken van welzijn: memorandum 2024 Vlaams Welzijnsverbond
16 april 2024

Samen werk maken van welzijn: met die boodschap zet het Vlaams Welzijnsverbond haar memorandum voor het verkiezingsjaar 2024 in de wereld, dat Viro vzw graag onderschrijft. Het is een uitgestoken hand naar politici en beleidsmakers, met de oproep om onze zorg- en welzijnssectoren zo goed mogelijk te ondersteunen en klaar te stomen voor een toekomst voor iédereen.

De oproepen zijn gebald in 8 krachtig speerpunten.

Zet in op de rechten van de mens, sociale grondrechten, rechten voor personen met een beperking en de rechten van het kind: samen voor volwaardige participatie

Garandeer het recht op zorg en ondersteuning: samen voor meer kwaliteit van leven

Zet in op geïntegreerde zorg en ondersteuning: samen voor meer gedeelde verantwoordelijkheid

Zet in op vermaatschappelijking van zorg en ondersteuning: samen voor meer verbondenheid

Zorg voor een langetermijnplanning en investeringsbegroting: samen sterk voor morgen

Geef welzijnsgericht ondernemerschap ruimte: samen voor vertrouwen, kwaliteit en transparantie

Zet in op financiële leefbaarheid voor welzijnsgerichte ondernemers: samen voor continuïteit

Zet in op instroom en behoud van medewerkers en vrijwilligers: samen voor onze steunpilaren

Ontdek het memorandum 2024 van het Vlaams Welzijnsverbond