Inspiratie-driedaagse scherpt focus aan voor onze toekomst

  • Nieuws
  • Opinie
team Viro
8 mei 2023

Deze zomer staat Viro vzw vijf jaar op de kaart. In die jaren hebben we stevig aan onze weg gebouwd: we weten wie we op vandaag zijn en waarvoor we staan. Tijd om dus eens vooruit te kijken, en ons te laten inspireren voor onze (toekomst)visie. Waar staan we vijf jaar na die fusie? Welke richting willen we uitgaan? Welke tendensen leven er in onze maatschappij en sector? Hoe gaan we om met onbetaalbaarheid van de zorg, en hoe organiseren we ons als organisatie? Heel wat fundamentele vragen waarbij onze unieke visie en sterke strategische doelstellingen als kompas fungeren.

Daarom trokken alle teamcoördinatoren en verantwoordelijken van over heel Viro samen met het managementteam drie dagen naar Molenbeek. We lieten ons inspireren door minister Benjamin Dalle, zorgambassadeur Candice De Windt, expert gedeeld leiderschap professor Karen Wouters, VAPH-collega Hubbie vzw, vzw Groot Eiland en een boeiende tocht doorheen Molenbeek. Met welke inzichten ze terug de trein opstapten naar Brugge, dat ontdek je hier!

Focus op geluk

“Zorg is nodig, maar maakt niet gelukkig”: het is een boodschap van minister Benjamin Dalle die even met de ogen doet knipperen. Maar ze is wél waar. Belangrijk is dus dat we blijven focussen op “Wat maakt gelukkig?” De sterkte van Viro’s aanpak is dat we van bij de start meteen vertrekken vanuit de noden, én net zo goed de wensen en talenten van mensen. En dat is een bewuste keuze, die meteen weerklinkt in onze eerste drie visiezinnen nieuwsgierig naar jou – open voor jouw wensen – meebouwend aan jouw weg. Ze vormen het startpunt van elk traject binnen Viro, als cliënt én als medewerker.

Focus op innovatie

Neem zelf het initiatief: denk out of the box, kleur buiten de lijntjes. Hou je ogen en voelsprieten open, pik noden en signalen op. We moeten voluit investeren in onze spirit van sociaal ondernemerschap. Op onze middelen wordt al jaren bespaard door niet te indexeren, ondanks de stijgende levensduurte. Bovendien legt de persoonsvolgende financiering het financiële initiatief resoluut bij cliënten. Dat betekent dat we zo veel mogelijk moeten doen met de middelen die we hebben. Tegelijk moeten we een commerciëlere mindset durven aannemen, en zelf op zoek gaan naar mogelijke verdienmodellen.

Daarvoor zijn een brede, open blik en witruimte onontbeerlijk: de financiële, praktische én mentale ruimte om te experimenteren. Voelen en merken we dat een idee werkt, dan kunnen we op zoek gaan naar de nodige steun. Bij de overheid, maar ook over de grenzen tussen non-profit en profit heen.

Focus op mensen en talenten

In onze strategische doelstellingen schuiven we nadrukkelijk naar voor dat Viro vzw de logische keuze wil zijn voor haar doelgroepen én voor (potentiële) medewerkers. Dat laatste is net zo belangrijk als cliënten aantrekken. In een arbeidsmarkt waarin schaarste meer dan ooit de boventoon voert, moeten we ons menselijk kapitaal koesteren. De waarde van dat mensenkapitaal zit in onze deskundigheid én in de warmte waarmee we elke dag opnieuw Viro maken.

Daarom moeten we de juiste mensen weten aan te trekken. Het care-er-initiatief waarmee zorgambassadeur Candice De Windt werken in de zorgsector een positieve boost wil geven, biedt ons daartoe een waardevol platform. Tegelijk maken we verder werk van een gedegen stagebeleid, en bieden we stagiairs, interimkrachten en zij-instromers een warm welkom én sterke ondersteuning. We moeten kansen geven aan mensen, zelfs als dat minder evident is. Ook daar hebben we als Viro een pioniersrol in te vervullen.

Net zo belangrijk is dat we ook het menselijk kapitaal dat we hebben weten te behouden. We blijven onze waardering en appreciatie voor het straffe werk van alle Viro-medewerkers uitspreken en uitdrukken, en mogen meer in de verf zetten dat Viro je aanmoedigt om intern een nieuwe uitdaging aan te gaan als je daar goesting in hebt. De flexibiliteit en multi-inzetbaarheid die Viro-medewerkers kenmerkt, is een troef die we heel erg waarderen. We moeten daarom ook durven nadenken over meer hybride functies.

Focus op verantwoordelijkheid delen

Tegelijk moeten we ook anders durven werken. Onze maatschappij verandert voortdurend en wordt alsmaar complexer, stipte Karen Wouters aan. Hoe bouwen we een hedendaagse organisatie uit waarin mensen initiatief nemen? Waarin creativiteit, samenwerken en innovatie in dialoog uit elkaar voortvloeien en de dingen in beweging brengen? Die vragen doen ons een innovatief organisatiemodel en een nieuwe kijk op leiderschap aannemen.

We kozen voor onze organisatiestructuur heel bewust voor een horizontaal model. Een nieuwe structuur dus, die een nieuwe manier van samenwerken vereist binnen én tussen onze verschillende werkingen. Loslaten, en dus verantwoordelijkheid geven en nemen zijn cruciale sleutels om hierin stappen te zetten. Ze leiden tot betere dienstverlening, met gelukkigere cliënten én medewerkers.

Focus op samen

Net zoals in onze visie sluiten we hier ook af met de kracht van samen. Onze maatschappij wordt voortdurend diverser, en als organisatie die nadrukkelijk positief in de wereld staat, moeten we die diversiteit als sterkte omarmen. Dat kunnen we het best doen door elkaar de hand te reiken en samen te werkenover de grenzen van functies, teams, organisaties en sectoren heen. Er schuilen oplossingen in voor innovatie, voor sociaal ondernemerschap en om méér te realiseren met de middelen die we hebben.

Want die maatschappelijke diversiteit zien we ook terugkeren in alsmaar complexere zorgvragen. Een oplossing daarin kan liggen in intersectorale samenwerkingen, iets waarin we sterk geloven en waarop we overtuigd inzetten.